„Zistite viac o kvalitnej montáži okna”

Ako vám môžem pomôcť?

Čo dokáže odhaliť termovízia stavieb?

Termovízia stavieb je meranie, ktoré dokáže presne a rýchlo odhaliť problémové stránky budovy, systémové poruchy a nedokonalosti pri stavebných prácach.

Termovízia predstavuje najúčinnejší spôsob bezkontaktného neinvazívneho merania povrchových teplôt na povrchu predmetov alebo konštrukcií. Kritické miesta úniku tepla v budove určuje termokamera. Na trhu sú dostupné termokamery vysokých kvalít, ktorými sa dokážu presne zmerať a posúdiť chyby a defekty v stavebníctve:

Meranie termokamerou možno využiť pri starých budovách, ale aj pri novostavbách. Meranie pozostáva v zosnímaní infračerveného žiarenia, vyžarovaného povrchom budovy. Vykonáva sa počas priaznivých poveternostných podmienok (počasie bez dažďa, sneženia, hmly, vetra), väčšinou skoro ráno, keď je teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom od 16°C.

termivízia-termokamera

Výsledkom merania je grafický záznam snímaného objektu so všetkými poruchami, zobrazenými vo forme izotermických hladín, ku ktorej je pridelená príslušná farba. Tento obraz nám slúži na odhaľovanie chýb teplotného poľa so širokým uplatnením v rôznych odvetviach. V stavebníctve termovízia pomáha odhaliť tepelné straty v konštrukciách, ktorými uniká teplý vzduch – napr. pri konštrukciách okien a dverí ide väčšinou o zle vytvorenú pripájaciu škáru. 

Temovízne snímky znázorňujú tepelné úniky na budove pred výmenou okien a zateplením a po rekonštrukcii:

Termovizia, unik tepla na budove

termovizia, unik tepla po zatepleni

 

 

 

 

 

 

 

Výpočet spotreby pások