„Zistite viac o kvalitnej montáži okna”

Ako vám môžem pomôcť?

Ponuka špeciálnych služieb

blower door testVyužite našu ponuku špeciálnych služieb pri realizácii vašej stavby, rekonštrukcie alebo kedykoľvek, keď si potrebujete byť istí energetickou hospodárnosťou budov alebo správne zrealizovanou montážou. Pre firmy ponúkame bezplatné školenia v oblasti montáže okien a presklených fasád. 

Aktuálny cenník špeciálnych služieb vo formáte pdf

 

Meranie rosného bodu bezkontaktným teplomerom

Bezkontaktné meranie rosného bodu okien pomocou teplomeru BOSCH, ktoré odhalí, či bolo okno správne namontované a utesnené. Ak je teplota rosného bodu nižšia ako 12,5 °C, v miestach ostenia je zvýšené riziko tvorby plesní alebo kondenzátu na zasklení a ráme okna. Pre správne meranie sa rosný bod väčšinou meria v zimných mesiacoch, kedy sú rozdiely medzi vnútornou a vonkajšou teplotou viac ako 16 °C.

Meranie prestupu tepla pomocou termokamery

Termovízia stavieb je meranie, ktoré dokáže presne a rýchlo odhaliť problémové stránky budovy, systémové poruchy a nedokonalosti pri stavebných prácach. Meranie termokamerou možno využiť pri starých budovách, ale aj pri novostavbách.
Meranie pozostáva v zosnímaní infračerveného žiarenia, vyžarovaného povrchom budovy. Vykonáva sa počas priaznivých poveternostných podmienok (počasie bez dažďa, sneženia, hmly, vetra), väčšinou skoro ráno, keď je teplotný rozdiel medzi interiérom a exteriérom od 16°C.
V stavebníctve pomáha termovízia odhaliť tepelné straty v konštrukciách, ktorými uniká teplý vzduch – napr. pri konštrukciách okien a dverí ide väčšinou o zle vytvorenú pripájaciu škáru. Výstup z tohto merania je písomná správa, ktorá obsahuje snímky z termografického merania rizikových častí, tepelných mostov budov a ich vyhodnotenie.

Test vzduchotesnosti stavby tzv. „bloower door test“

„Blower door testy“ sú zamerané na identifikáciu vzduchotesnosti budovy. Základnou hodnotiacou veličinou testu je intenzita výmeny vzduchu zapríčinená netesnosťami obvodového plášťa za hodinu, a to za prítomnosti umelo vytvoreného tlakového rozdielu medzi vonkajším a vnútorným prostredím. Prípustnou hodnotou výmeny vzduchu medzi netesnosťami je maximum 0.6 h-1.
Blower-door test je v podstate ventilátor, ktorý pri inštalácii do oblasti vonkajších dverí vytiahne vzduch z budovy, čím sa spôsobí pokles tlaku vo vnútri. Čím je vyšší tlak vonku, tým viac preniká vzduch dovnútra cez otvory. Takýmto spôsobom sa zisťuje infiltrácia vzduchu do budovy.

Riešenie detailov napojenia okien na obvodovú konštrukciu

Ak potrebujete doriešiť detaily napojenia okien, dverí a fasád na nosnú konštrukciu, radi Vám poradíme a nakreslíme technický výkres (AutoCAD) s riešenou problematikou.

Stavebný dozor pri montáži okien - garancia 10-ročnej záruky na tesniaci systém

Ponúkame Vám kompletnú službu stavebného dozoru na Vašej stavbe pri montáži okien a dverí.
Pre získanie certifikátu na 10-ročnú záruku Vám bude náš aplikačný technik dohliadať na montážnu partiu, aby bola montáž 100%-ná a poctivá. Výstupom stavebného dozoru je certifikát s dokumentom o zvládnutí technických požiadaviek pri montáži okien.

„100% poctivá montáž“ vychádza z certifikácie ISO3 a je synonymom pre kvalitnú montáž okna.

Servis okien

Ak Vám neprilieha okno, ťažko sa zatvára alebo otvára, nechajte si od nás doladiť kovania alebo skontrolovať tesnenia pomocou profesionálneho technika.

Odborné školenia pre firmy

Využite našu ponuku odborného školenia k 100% poctivej montáži okien a presklených fasád podľa najnovších noriem a smerníc. Školenia realizujeme u nás na ALLMEDIA Profi centre v Bratislave alebo vo Vašej firme či na stavbe.

Výpočet spotreby pások