„Zistite viac o kvalitnej montáži okna”

Ako vám môžem pomôcť?

Ekonomické dôsledky

Ak ste si prečítali kapitoly o Vlhkosti a plesniach, Zatekaní pri daždi a vetre, Zvetrávaní tepelnej izolácie a Nesprávnom kotvení, je vám zrejmé, že pri zanedbaní montáže už v procese výberu okna môžu byť ekonomické dôsledky značné a pojem „návratnosť investície“ nahrádza slovné spojenie „nenávratnosť investície“. Cez nesprávne utesnenú pripojovaciu škáru okna dochádza k únikom tepla (k tzv. tepelným mostom), ktoré vedú k vyšším vykurovacím nákladom. Zároveň negatívne ovplyvňujú životnosť okolitých materiálov, ktoré sú nadmerne namáhané vlhkosťou. Nekvalitná montáž a nesprávny výber montážnych a tesniacich materiálov má okrem uvedených problémov aj zásadný vplyv na zníženie tepelnej pohody vnútorných priestorov.

Rady a tipy ako si dlhodobo užívať investíciu do nového okna nájdete v kapitole Správna montáž.

Výpočet spotreby pások