„Zistite viac o kvalitnej montáži okna”

Ako vám môžem pomôcť?

Vlhkosť a pleseň

Vymenili ste pôvodné okno za nové. Namiesto hrejivého pocitu v zime však bojujete s plesňami na stenách a neprestajne utierate vodu z rámu okna. V lepšom prípade je to dôkaz toho, že ste si kúpili kvalitné okno s výbornými tesniacimi vlastnosťami, ktoré bolo aj správne namontované, ale neprispôsobili ste režim vetrania. Vtedy stačí len dostatočne vetrať a máte po probléme. V horšom prípade je to dôsledok tepelných mostov v obvodových stenách, nekvalitnej montáže okna alebo následok použitia nevhodných materiálov na zatesnenie škáry medzi rámom okna a murivom. Ako k tomu dochádza?

Obrázok1plesen na osteni

Vysvetlíme si najprv dôležité technické pojmy: rosný bod, relatívna vlhkosť a tepelný most. Rosný bod je teplota, pri ktorej dochádza ku kondenzácii vodných pár, ktoré sa menia na vodu. Pri 50% relatívnej vzdušnej vlhkosti je to cca 10°C. Relatívna vzdušná vlhkosť je percentuálne vyjadrenie nasýtenia vzduchu vodnými parami. Tepelný most vzniká v prípade nekvalitného tesnenia pripojovacej škáry, keď v zimnom období dochádza k značnému znižovaniu povrchových teplôt na vnútornej strane „zatesnenej“ pripojovacej škáry. Inak povedané, je to posun rosného bodu zvonku smerom dovnútra.  V takomto prípade je tepelným mostom celá pripojovacia škára. Takáto škára je rizikovým miestom pre budúci vznik plesní. Živnou pôdou pre ich vznik je voda, ktorá vzniká kondenzáciou na miestach s teplotou rosného bodu. Teplota, pri ktorej sa tvoria plesne je cca 13°C pri 50% relatívnej vzdušnej vlhkosti. Rosný bod 10°C a teplota pre tvorbu plesní 13°C sa mení v závislosti od stúpajúcej relatívnej vlhkosti, čo znamená, že tieto hodnoty dokážeme výrazne ovplyvňovať vetraním. Tým ale znižujeme tepelnú pohodu vnútorných priestorov. Pri všetkých miestach s tepelnými mostami (nemusí to byť iba spomínaná škára) je nutné tepelný most minimalizovať vhodným riešením s tepelnoizolačným materiálom, aby pokles vnútornej povrchovej teploty bol čo najnižší a v žiadnom prípade nedosiahol hranicu rosného bodu.

graf - plesne a vlhkost

Ak si ešte len vyberáte okno, je na mieste otázka, či dodávateľ rieši montáž okna podľa STN 733134 platnej od 1.1.2010, ktorá presne definuje materiály požadované na tesnenie. Vďaka tomu sa vyhnete budúcim problémom s vlhkosťou a plesňami. Treba si však uvedomiť, že zdrojom vlhkosti a plesní môže byť aj zlá ochrana stien a podláh pred zemnou (vzlínajúcou) vlhkosťou, zatekajúce strechy a fasády, nedokonalé tesnenie zamurovaných rozvodov vody a kanalizácie.
Tento komplexný problém si vyžaduje dôslednosť v každom stavebnom detaile, pretože voda je predsa len najlepší stavebný dozor.

Výpočet spotreby pások