„Zistite viac o kvalitnej montáži okna”

Ako vám môžem pomôcť?

Správna montáž

Ak ste sa už zorientovali v technických parametroch okien ako súčiniteľ prechodu tepla (čím nižšia hodnota, tým lepšie tepelnoizolačné vlastnosti) alebo zvukový útlm (čím vyššia hodnota, tým lepšie zvukovoizolačné materiály), je potrebné zdôrazniť, že tieto dôležité technické parametre do veľkej miery ovplyvňuje kvalita montáže a tesnenia pripojovacej škáry. Ako je to v praxi?

Ak chcete mať hodnotu súčiniteľa prechodu tepla a zvukového útlmu nielen v technickom liste, ale aj v skutočnosti po osadení okna, tak kľúčovým faktorom je výber tesniacich materiálov pripojovacej škáry a ich správna montáž. Je logické, že tepelnoizolačné a zvukovoizolačné vlastnosti tesniacich materiálov by mali mať minimálne rovnaké parametre ako samotné okno. Túto zásadu predpisuje aj viackrát spomínaná norma STN 733134. Až po jej splnení môžete tvrdiť, že doma máte okno s hodnotou U napr. 0,9 a so zvukovým útlmom napr. 45 dB. Postup správnej montáže nájdete v ďalších kapitolách.

Výpočet spotreby pások