„Zistite viac o kvalitnej montáži okna”

Ako vám môžem pomôcť?

Kotvenie

Spôsoby kotvenia v rôznych konštrukčných materiáloch:

Pri upevňovaní otvorových konštrukcií (okná, dvere) do obvodového plášťa budov rozlišujeme dva základné spôsoby. Jedným je priama montáž cez rám otvorovej výplne (spôsob A) a druhým je pomocou tvarových kotviacich plechov – pracní (spôsob B). Sú aj ďalšie spôsoby, ale tie sa uplatňujú najmä pri predsadenej montáži okien. Výber kotviaceho spôsobu a konkrétnych kotviacich prvkov je závislý od zloženia obvodového plášťa – kotviaceho podkladu. Pri súčasnej rozmanitosti stavebných materiálov používaných na zhotovenie obvodového plášťa sa veľmi často stretávame so zloženými - sendvičovými stenami pozostávajúcimi z dvoch a viacerých vrstiev. V takýchto prípadoch voľbu spôsobu kotvenia výrazne ovplyvňuje aj horizontálna poloha okna v otvore.

Je potrebné zvoliť taký spôsob, aby sa kotvilo do únosného podkladu. Nezanedbateľná je aj správna voľba dĺžky kotviaceho prvku, kde musí byť zohľadnená šírka pripojovacej škáry. 

Kotviace prvky podľa materiálovej bázy obvodovej steny:

Plná pálená tehla

Spôsob A - rámové kotvy kovové aj plastové, turbo skrutky

Spôsob B -  natĺkacie hmoždinky

plna palena tehla kotvenie okna

Veľkoformátová dierovaná tehla a jej obdoby

Spôsob A – predĺžené plastové hmoždinky s dlhou rozpernou časťou (diery sa vŕtajú bez príklepu)

Spôsob B – uzlovacie hmoždinky s príslušnou skrutkou

tehla dierovana kotvenie okna

 tehla dierovana zateplena kotvenie okna

 

 

 

 

 

 

 

 

Pórobetónové a plynosilikátové tvárnice

Spôsob A – predĺžené plastové kotvy s kovovým hrotom vytvárajúce vo vnútri tvárnice „tvarový zámok“ (TOX-VLF)

Spôsob B – hmoždinka vhodná do mäkkých stavebných materiálov (TOX-TRI, TRIKA) s príslušnou skrutkou

porobeton kotvenie okna

vapennopieskove tvarnice kotvenie okna

 

 

 

 

 

 

Betón a betónové tvárnice

(z pohľadu výberu kotviacich prvkov sú to najvďačnejšie podklady)

Spôsob A - rámové kotvy kovové aj plastové, turbo skrutky

Spôsob B -  natĺkacie hmoždinky          

Betónové ostenie betonove tvarnice kotvenie okna  

 

 

 

 

 

Polystyrénové tvárnice (vyplnené ľahčeným betónom)

Spôsob A - predĺžené rámové kotvy kovové aj plastové, turbo skrutky

Spôsob B - nevhodný

polystyrenova tvarnica stratene debnenie

Drevo a materiály na báze dreva (napr. OSB dosky) 

Spôsob A -  turbo skrutky

Spôsob B -  drevoskrutky        

drevo kotvenie okna

osb ostenie kotvenie okna

Výpočet spotreby pások