„Zistite viac o kvalitnej montáži okna”

Ako vám môžem pomôcť?

Predsadená montáž okna

Predsadená montáž okna znamená vysunutie okna pri montáži do roviny tepelnej izolácie stavby. Takáto montáž pomôže eliminovať tepelné mosty a posúva izotermu rosného bodu mimo plochu okna, čím zabráni tvorbe nežiaduceho kondenzátu v zimných mesiacoch. Ďalšou veľkou výhodou takto namontovaných okien je úspora energií na vykurovanie alebo chladenie budov. Tento systém montáže okna je mimoriadne vhodný pre stavby postavené v pasívnom alebo nízkoenergetickom štandarde.

ISO-TOP WINFRAMER systém

ISO-TOP WINFRAMER je systém zateplených montážnych profilov. Spolu s okennými fóliami a páskami ISO-Connect CX alebo ISO-BLOCO One predsta­vuje ideálny montážny a tesniaci systém pre okná (dvere) umiestnené v rovine tepelnej izolácie.

ALLMEDIA PHONOTHERM systém

Systém pozostáva z recyklovaného konštrukčného tepelnoizolačného materiálu PHONOTHERM a systému pások podľa požiadaviek stavby a investora. Môže ísť o systém samostatných tesniacich pások (ISO-Connect CX alebo Vario) alebo o multifunkčné expanzné pásky ISO-BLOCO One.

JB-D® Systém

Montážny systém JB-D® od spoločnosti SFS Intec zabezpečuje návrh upevnenia okna v súlade s požiadavkami smernice RAL a normou STN 73 3134 – pre bezpečný prenos všetkého zaťaženia okna do nosnej konštrukcie. 

Výpočet spotreby pások