„Zistite viac o kvalitnej montáži okna”

Ako vám môžem pomôcť?

Detaily

Pripravili sme pre vás vybrané technické detaily k najčastejším typom osadenia okna do otvoru.

Legenda materiálov

hydroizolácia - hydroizolácia pôvodná-zemina - pôvodná zemina
murivo - murivo prostý-betón - prostý betón
oceľobetón  - oceľobetón štrkový-násyp - štrkový násyp
omietka - omietka zatepľovací-systém - zatepľovací systém

 

Dvere umiestnené v strede ostenia. Vchod - balkón, terasa, prah.

Ostenie

Dvere umiestnené v strede ostenia. Vchod - balkón, terasa, prah.

ostenie

   

Okno predsadené pred rovinou steny, ostenie.

ostenie

Okno predsadené pred rovinou steny, parapet.

ostenie

   

Okno umiestnené na exteriérovú hranu steny, ostenie.

ostenie

Okno umiestnené na exteriérovú hranu steny, parapet.

ostenie

   

Okno umiestnené v strede ostenia, ostenie.

ostenie

Okno umiestnené v strede ostenia, parapet.

ostenie

   

Okno umiestnené v strede ostenia na multifunkčnú pásku, ostenie.

ostenie

Okno umiestnené v strede ostenia na multifunkčnú pásku, parapet.

ostenie

   

Okno umiestnené v strede ostenia so zateplením, ostenie.

ostenie

Okno umiestnené v strede ostenia so zateplením, parapet.

ostenie

SYSTEM CX

CX system

SYSTEM VARIO

VARIO system 

SYSTEM ONE

ONE system

SYSTEM KOMBI

KOMBI system

SYSTEM EPDM

EPDM system

 

Výpočet spotreby pások